Kan skattevæsenet gøre udlæg i min hustrus særejeejendom for min gamle skattegæld?

Jeg vil gerne spørge, om skattevæsnet kan gøre udlæg i min hustru´s ejendom?

Sagen er den, at min hustru i 1998 erhvervede en ejendom, som hun har et tinglyst særeje på. Jeg kommer til at kende hende i 1999, og vi bliver gift i år 2000. Hun fortsætter med sit tinglyste særeje på ejendommen.

Nu er der så opstået det problem, at skattevæsnet mener at kunne gøre udlæg i hendes ejendom for min skattegæld, som jeg har pådraget mig, længe før end jeg blev gift med hende. 

Er der overhovedet lovhjemmel for et sådant udlæg.?

SVAR.

Nej, det er der ikke

Kildeskatteloven § 72, stk. 2 om udpantning hos skatteyderens samlevende ægtefælle gælder kun skattegæld, der opstår i vielsesåret eller senere. Dette står ikke i lovens tekst, hvilket jo blot er et af utallige eksempler på lovsjusk, men det blev fastslået af Højesteret helt tilbage i 1921 og har været gældende ret lige siden.

Hvis din skattegæld var opstået under ægteskabet, kunne skattevæsenet godt gøre udlæg i din hustrus ejendom, selv om denne tilhører hende som særeje. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Kildeskatteloven § 72, stk. 2

Er udlæg forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med ham samlevende ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele, der tilhører børn, og som er medregnet ved hans skatteansættelse. Dette gælder ikke ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for skattebeløb, som denne har været pligtig at indeholde.