Kan jeg kræve skilsmisse, selv om bodelingsaftalen ikke er underskrevet?

Min X-hustru og jeg har været separeret i ca 2 år. Jeg har spurgt hende om vi ikke skal indgive skilamissebegæring. Det vil hun ikke da der ikke er skrevet nogen bodeling under. Vi har delt alt for snart 2 år siden, og har ikke haft noget med hinanden at gøre siden. Det vi er uenige om er betaling for nogle katte og nogle billeder, som vi i sin tid aftalte at ordne uden om bodelingetn. Min advokat har for snart et år siden fremsendt bodelingserklæringen til hendes advokat, for underskrift.

Mit spørgsmål er om jeg ikke kan kræve tvangsskilsmisse, selvom bodelingen ikke er skrevet under?

Svar:

Da I har været separeret i mere end 12 måneder, har du krav på skilsmisse, forudsat at samlivet ikke har været genoptaget. Dette følger af ægteskabslovens § 31.

Det er uden betydning for din ret til skilsmisse, at bodelingsaftalen ikke er skrevet under.

Hvis din kone ikke vil medvirke til skilsmisse ved bevilling, må du bede din advokat udtage stævning imod hende.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg