Skal en ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse deles ved separation?

Jeg sidder i en opsagt stilling, og får løn frem til d. 31.03.2020. På denne dato får jeg endvidere en engangskompensation på ca. DKK 280.000. Dette beløb er angivet i min opsigelse.
Jeg forventer en separation fra min kone i begyndelsen af marts 2020 Vil min kone have krav på en del af denne kompensation, når den bliver udbetalt efter separationen ??

Svar:

Fratrædelsesgodtgørelsen skal ifølge retspraksis indgå i bodelingen, da du har erhvervet ret hertil inden ophørsdagen, dvs. inden Familieretshusets modtagelse af anmodningen om separation. Dette gælder, selv om den først udbetales efter ophørsdagen.

Det er kun nettobeløbet efter skat, der skal deles.

Venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600