Kan min hustru give sin advokat fuldmagt til hos Skat at indhente R 75 oplysninger om mig?

Min ægtefælle har givet sin advokat fuldmagt med sin underskrift til at indhente en såkaldt R 75, der indeholder personlige skattemæssige oplysninger om sig selv og om mig!!!!

Kan hun gøre det?

Kræver det ikke min fuldmagt til at SKAT kan udlevere disse oplysninger til hendes advokat!!!

Svar:

Skatteforvaltningslovens § 18 lyder således:  Ægtefæller og forhenværende ægtefæller har hver især ret til ved henvendelse til told- og skatteforvaltningen at få oplyst indholdet af den anden ægtefælles selvangivelse og ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat for indkomstår, hvori de var ægtefæller og samlevende.

Som det fremgår af lovteksten, har din hustru og dennes advokat ikke ret til andre oplysninger end dine selvangivelser med bilag samt dine årsopgørelser.

R 75 indeholder også oplysninger om dine pensionsordninger og biler, og disse oplysninger vil blive slettet af Skat, inden R 75 udleveres til din hustru eller dennes advokat.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600