Hvor længe skal jeg betale hustrubidrag?

Kære Familieadvokat,

Min kone vil skilles efter 15 års ægteskab.Vi boede sammen 2 år før ægteskabet, så man kan sige, at vi har haft fast samliv i 17 år. Hun er i dag 41 år og jeg er 45. Vi har tre børn. Der er ikke tvivl om, at jeg skal betale ægtefællebidrag, da min kone har været hjemmegående og har passet børnene, siden hun afsluttede sin universitetsuddannelse i 1984 og derfor ikke har eller har haft nogen indtægt af betydning.

Hun modtager understøttelse fra A-kasse og var på ca. ½ års arbejde på jobtilbud i løbet af de første ca 6 år efter uddannelsen. Hun er nu "passivt" medlem af a-kassen.

Mit spørgsmål er, hvor lang bidragspligt jeg vil få (efter retspraksis, hvis det er muligt at sige noget om det).

Jeg har ad anden vej hørt, at en periode på 8 år vil være sandsynlig. Det synes jeg er meget lang tid, alt taget i betragtning.

Mindst 2 af børnene skal bo hos hende. Vort tredje barn vil selv komme til at vælge (over 15 år).

Med venlig hilsen

en snarligt fraskilt mand

Svar:

Ud fra de foreliggende oplysninger kan det bestemt godt tænkes, at hun får tilkendt 8 års bidrag.

En anden mulig løsning vil være 5 års bidrag.

Resultatet afhænger af en konkret vurdering af hendes erhvervsmuligheder, og hvis du kan overbevise dommeren om, at hun godt kan få arbejde, hvis hun vil, vil dette trække i retning af 5 år.

Der er også en del domme, hvor bidragspligten udstrækkes indtil det tidspunkt, hvor det yngste barn fylder 18 år.

Hvis I ikke kan blive enige om 5 års bidrag, kan du jo blot lade spørgsmålet afgøre ved dom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.