Er ægteskab indgået i De Forenede Arabiske Emirater gyldigt?
 

Er et ægteskab mellem to danskere indgået i de forenede arabiske emirater umiddelbart gyldigt i Danmark ?

Skal et sådant ægteskab "anmeldes" til de danske myndigheder ved tilbagekomsten til landet ?

Svar:

Et ægteskab indgået i udlandet anses efter dansk international privatret som hovedregel for gyldigt, hvis form- og kompetencereglerne i vielseslandet (lex loci celebrationis) er overholdt. Jeg kender ikke reglerne for vielser i De Forenede Arabiske Emirater, og kan derfor ikke vide, om vielsen er gyldig også efter dansk ret.

Det vil være en god ide at anmelde ægteskabet til det danske folkeregister, således at f. eks. de danske skattemyndigheder har kendskab til jeres ægteskab.

Hvis I vil være sikre på, at jeres ægteskab er gyldigt, kan I rette henvendelse til Civilretsdirektoratet, som må kunne erklære, om jeres ægteskab er gyldigt.

I kan jo også bare gifte jer på ny i Danmark. Det tager kun få minutter på et rådhus og koster ikke noget.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.