Er kaptajnen på et skib lovlig vielsesmyndighed?

Man hører fra tid til anden, at folk er blevet viet på et skib af dettes kaptajn.

Er sådan en vielse gyldig ?

Svar:

Justitsministeriet har i 1976 meddelt Dansk Skibsførerforening, at en kaptajn på et dansk skib i rum sø ikke kan vie ombordværende danske statsborgere.

Jeg går ud fra, at dette fortsat er gældende ret, og et sådant ægteskab er derfor ikke gyldigt efter dansk ret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg