Hvad lægger den børnesagkyndige vægt på?

Sagen er den, at min datters far og jeg begge vil have den fulde forældremyndighed over vores datter. Der har været en første retsmøde og under dette besluttede dommeren, at der skulle en børnesagkyndig hjem til os begge for at vurdere forholdene i hhv faderens og mit hjem.

Mit spørgsmål er, hvad sådan en børnesagkyndig vægter

Svar:

Det, den børnesagkyndige ser på, er blandt andet:

  1. Jeres evner som forældre, herunder forståelse for barnets behov og udvikling, og evner til at  give barnet kærlighed, stimulering og en fornuftig opdragelse
  2. barnets tilknytning til den enkelte af Jer
  3. Jeres hverdag og rammer, herunder hvem der under barnets opvækst kan tilbyde gode, stabile,  trygge og faste rammer
  4. Jeres evner til at få et barnets samvær med begge forældre til at fungere.

Der ses til gengæld ikke særlig meget på de økonomiske forhold.

Med venlig hilsen

Ida Lange, advokat

Advodan, Holbæk