Kan der ske lønindeholdelse hos min kone for min skattegæld?

Mit spørgsmål går på en skattegæld, der er opstået over en periode fra 1999 til og med 2005. Størrelsen af denne andrager ca. 200.000,- kr., der dog er for nedadgående grundet jeg har fået og får medhold i mine klageafgørelser.

Jeg bliver gift i 2001 og min hustru fik fuldstændig særeje.

Situationen er den, at jeg bliver trukket 20 % i min nettoløn, hvilket svarer til ca. 3.500,- pr. måned. Ud over dette afdrager jeg frivilligt 1.000,- kr. pr. måned altså i alt ca. 4.500,- pr. måned.

Skattevæsenet vil gerne have forhøjet min månedlige indbetaling. Dette har jeg via dokumenterede budgetter oplyst ikke er muligt.

Nu siger skattevæsenet så, at de vil foretage lønindeholdelse i min ægtefælles indkomst for den del af restskatten er der opstået, mens vi har været gift !

1) Kan de det !

2) Kan jeg nægte at betale mere end de 20 % jeg bliver trukket i min nettoløn !

Svar:

Svaret er NEJ og NEJ

Skattevæsenet kan ikke fortage lønindeholdelse hos din hustru. Skattevæsenet kan imidlertid foretage udpantning hos din hustru for den skattegæld, der vedrører indkomståret 2001 eller senere, forudsat at udpantning forgæves har været forsøgt hos dig. Der kan ske udpantning i alt, hvad din hustru ejer, herunder hendes særeje! Dette fremgår af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 12, stk. 1, der lyder således:

Er udlæg for skattebeløb forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med denne samlevende ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele, der tilhører børn, og som er medregnet ved den skattepligtiges skatteansættelse. Dette gælder ikke ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for skattebeløb, som denne har været pligtig at indeholde.

Der kan fra d. 01.01.2009 godt indeholdes mere end 20% af din nettoløn, men det afhænger af størrelsen af din samlede indkomst, og du har ret til at have et mindste rådighedsbeløb pr. måned.  Du kan på emne nr. 644 læse meget mere herom.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600