Kan jeg ved bodelingen kræve halvdelen af de malerier, som min kone har malet, og som endnu ikke er solgt?

Vi er i gang med en skilsmisse og har et spørgsmål om bodelingen.

Vi har delt vores fælles indbo, lejlighed og kontanter på vores bankkonti. Vi er også enige om deling af andre værdier som arv, pensioner mv. Vi har ikke særeje.

Tilbage står kun en post.

Min kone er maler og har derfor en beholdning af malerier ved skilsmissetidspunktet, som endnu ikke er solgt, men som bliver solgt hen ad vejen.

Spørgsmålet er:

Ikke solgte malerier malet før det tidspunkt, hvor vi bliver skilt, hvordan skal de deles eller ikke deles. Er det suverænt min kones, og dermed også de indtægter der kommer ved salg eller skal malerierne og /eller indtægterne deles.

Svar:

Din hustru kan forlodsudtage malerier, som ikke er udstillet, udbudt til salg eller på anden måde godkendt til offentliggørelse. 

Alle øvrige malerier skal indgå i bodelingen, og hvis din hustrus bodel i øvrigt er positiv, kan du kræve at få halvdelen af maleriernes værdi efter skat.

En rimelig løsning kunne være, at du får halvdelen af indtægterne ved salg af disse malerier med fradrag af skatten, efterhånden som malerierne sælges.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600