Skal restskat og overskydende skat deles?

Min kone og jeg er flyttet fra hinanden. Vi boede sammen i et parcelhus, som jeg havde købt inden vort ægteskab. I 1992 foretog vi en ægtefællehandel, hvorefter min kone formelt ejer huset. I forbindelse med en kommende separation, skal huset tilbagesælges til mig.

Jeg har fået at vide, at tinglysningsafgiften er lavere efter en separation, end den vil være på nuværende tidspunkt. Er det rigtigt?

Vi har hvert år ført fradragene på huset på min selvangivelse, idet jeg har den højeste indkomst og det derfor bedst kunne betale sig. Det skal også gælde for dette år.

For indkomståret 2021 har vi p.t. begge noget restskat. Skal vi dele denne restskat?

For 2022 vil vi formentlig også få noget restskat. Skal den deles?

Svar:

Overdragelsen af huset til dig sker ved en separat overdragelseserklæring, som skal tinglyses som din adkomst. Hvis overdragelsen er led i separationen, skal der ikke betales værdiafgift på 0,6%, jf. lov om tinglysningsafgift § 10, stk. 1. Der skal derimod betales fast tinglysningsafgift på 1.850 kr.

I separationsåret skal rentefradrag og overskud af egen bolig føres på ejerægtefællens selvangivelse, dvs. din hustrus. Hvis I bliver separeret i 2023, får din hustru således automatisk indtægter og fradrag vedrørende huset fra d. 01.01 til overtagelsesdagen. Dette gælder, uanset om I aftaler noget andet. Du får derfor alt andet lige en restskat og din kone en overskydende skat for 2023 udelukkende som følge af separationen.

Alle skatter vedr. 2022 eller tidligere og alle skatter vedr. perioden fra. 01.01.2023 frem til ophørsdagen for bodelingen, skal indgå i boopgørelsen og dermed deles - forudsat at begges nettobodele er positive

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at skatteværdien af fradragene er størst hos den ægtefælle, der har den højeste indtægt. Da der er tale om kapitalindkomst, er fradragsværdien den samme, dvs. ca 26%)

I bør helt klart få advokatbistand til at ordne det tekniske omkring bodelingen, herunder oprettelse og tinglysning af den separate overdragelseserklæring.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.