Kan 90% af min formue gøres til mit særeje?
 

Hvis jeg gifter mig - kan der så laves en sikring af mine værdier - som primært består af likvider (hele formuen ligger hos mig - hvorimod samleverske ikke har formue - eller gæld)?

Kan man lave en opdeling, således 90% af den til enhver tid værende  formue forlods tilfalder mig ved skilsmisse ?

Hvorledes virker et skilsmissesæreje ?

Jeg ønsker en sikring, således at det som er mit forbliver mit ved skilsmisse !

 Håber, at det kan besvares !!

God idé med hjemmesiden !!

Svar:

I kan godt oprette en ægtepagt, hvorefter 90 % af din nettoformue til enhver tid skal tilhøre dig som skilsmissesæreje, der dog bør bliver fuldstændigt særeje, hvis du bliver længstlevende. Denne særejeform kaldes brøkdelssæreje.

Dette vil betyde, at du i tilfælde af separation eller skilsmisse eller i tilfælde af, at din hustru dør først, forlods kan udtage 90% af din formue, medens de sidste 10% skal ligedeles.

Hvis du dør først, vil skilsmissesærejet blive delingsformue. Dette har dog ikke den store betydning, da din hustru jo vil arve det hele, hvis du ikke efterlader dig livsarvinger.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg