Får jeg min kones personfradrag i 8 måneder, hvis vi bliver separeret d. 1. september?

Situation:

- Min kone har ingen indkomst, så jeg har brugt hendes personfradrag hele året, da jeg er eneforsørger.
- Vi bliver separeret efter d. 1.september, efter at vi har været til vilkårsforhandling hos Statsamtet ultimo august.

Spørgsmål:

- Skal min kones personfradrag gives tilbage til hende for hele året, når separationen sker efter, at godt halvdelen af året er omme, eller får jeg personfradraget får årets første 8 måneder?

Svar:

Du får ikke overført nogen del af hendes personfradrag for 2005, da I ikke er skatteretligt samlevende ved indkomstårets udløb.

Du får som følge heraf muligvis en restskat, og den del heraf, der vedrører tiden før d. 01.09.2005, skal indgå i boopgørelsen og dermed deles, hvis I har formuefællesskab, og du har en positiv nettobodel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus