Hæfter min fraseparerede hustru for min skattegæld?

Jeg er blevet separeret for nylig. Mit spørgsmål går på, om min kone kan komme til at hæfte for noget af min skattegæld nu, selvom den er opstået før separationen.

Det skal siges, at hun har ingen andel i skattegælden i form af noget med medhjælpende hustru. Jeg har været lønmodtager de sidste mange år.

Med andre ord, kan skattevæsenet gøre udlæg i noget af hendes, såfremt jeg ikke overholder den afviklingsaftale jeg har med dem.

Svar:

Din fraseparerede hustru hæfter ikke for din skattegæld. Hendes hæftelse bortfaldt ved samlivsophævelsen. Dette fremgår af kildeskattelovens § 72, stk. 2, som lyder således:

Er udlæg forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med ham samlevende ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele, der tilhører børn, og som er medregnet ved hans skatteansættelse. Dette gælder ikke ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for skattebeløb, som denne har været pligtig at indeholde.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.