Kan jeg få mit ægteskab annulleret, da min mand har ført mig groft bag lyset?

Er det muligt at få sit ægteskab annulleret?

Det er fordi jeg sidste år giftede mig med den jeg troede var den eneste ene. 

Han havde aldrig været gift før, men jeg fandt ud af, at han har været gift mindst én gang før.

Han havde ingen børn, men her for 3 uger siden fandt jeg ud af, at han har 16 børn med 14 forskellige kvinder.

Han har levet af at sælge sin krop i 25 år til mange forskellige kvinder, dette vidste jeg heller intet om.

Han udgav sig for at være millionær, men jeg har til dags dato aldrig set en krone fra ham.

Jeg mener at disse her grunde her er nok til at annullere et ægteskab, da jeg helt klart føler mig ført bag lyset af min mand.

Hvad sker der ved at annullere et ægteskab. og hvor meget skal vi dele med hinanden, når vi går hvert til sit?

Svar:

Noget tyder på, at du kan få ægteskabet omstødt i medfør af ægteskabslovens § 24, stk.1 nr. 4), idet han har fortiet væsentlige omstændigheder om sit tidligere liv, som med fuld føje ville have afholdt dig fra at indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges en sådan betydning for forholdet mellem jer, at ægteskabet ikke med rimelighed kan fordres opretholdt.

Du bør omgående søge advokatbistand med henblik på en vurdering af, om det er fornuftigt at søge omstødelse frem for separation. Dette kan få stor betydning for boets deling.

Hvis ægteskabet omstødes, kan I hver forlods udtage så meget af fællesboet, som svarer til, hvad han har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse, jf. ægtefælleskifteloven § 60.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Ægteskabslovens § 24

§ 24. Et ægteskab omstødes endvidere ved dom efter påstand af den ene ægtefælle:

1) hvis han ved ægteskabets indgåelse befandt sig i en tilstand, som udelukker evnen til at handle fornuftsmæssigt,
2) hvis han blev tvunget til at indgå ægteskab,
3) hvis han ved en fejltagelse blev viet til en anden end sin forlovede eller uden at ville indgå ægteskab, eller
4) hvis han blev forledt til at indgå ægteskab ved, at han af den anden ægtefælle gennem falske oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden blev vildledt om, hvem den anden er, eller om sådanne omstændigheder ved dennes tidligere liv, der med fuld føje ville have afholdt ham fra at indgå ægteskabet, og som endnu må tillægges en sådan betydning for forholdet mellem ægtefællerne, at ægteskabet ikke med rimelighed kan fordres opretholdt.

Stk. 2. Sag må anlægges inden 6 måneder efter, at den i stk. 1, nr. 1-2, nævnte tilstand eller tvang er ophørt, eller efter, at ægtefællen er blevet bekendt med de forhold, der er nævnt under nr. 3-4. Sag må anlægges inden 3 år efter ægteskabets indgåelse.


Ægtefælleskifteloven § 60

§ 60: Ved skifte i anledning af omstødelse af ægteskab udtager hver ægtefælle forlods så meget af fællesboet, som svarer til, hvad denne har indbragt i boet ved ægteskabets indgåelse eller gennem senere erhvervelse ved arv eller gave eller har overført til fællesboet fra eget særeje. Strækker den fælles formue ikke til, sker der forholdsvis afkortning.


02-03-2017