Må vi gifte os, når det nu har vist sig, at vi har samme biologiske far?

Hvis man er halvsøskende (har hver sin mor, men samme biologiske far ) - og den ene part er adopteret af sin stedfar - er det så muligt at indgå ægteskab mellem de to parter?

Ingen af parterne har haft kendskab til dette familiebånd. Begge er vokset op hos hver sin mor med henholdsvis stedfar og adoptivfar.

Uanset hvor små chancerne er - så er det sket at disse to mennesker (biologiske halvsøskende ) har mødt hinanden, som ganske almindelige venner og har indledt et forhold, derefter (efter ca. 2 år ) er de blevet bekendt med situationen....

Er man stadig betegnet som halvsøskende i ret op- og nedstigende linje? - hvilket jo gør, at ægteskab ikke er muligt.

Efter arveloven er man jo som adopteret fx.  ikke længere berettiget til noget efter sin biologiske slægt....

SVAR.

Biologiske halvsøskende må ikke indgå ægteskab, uanset at de ikke er vokset op sammen, og uanset at der er sket bortadoption. Dette følger af ægteskabslovens § 6.

Der kan desværre ikke gives dispensation fra denne bestemmelse - end ikke i en situation som denne.

Seksuelt forhold mellem søskende, herunder halvsøskende, vil  i øvrigt kunne straffes efter straffelovens § 210, som lyder således:

§ 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg