Skal man uden videre acceptere pensionsselskabets svar om, at en pensionsordning ikke skal deles?
 

Når man skal skilles/separeres og det skal afgøres, om en eller begge ægtefællers pensionsordninger skal deles, spørger man jo ofte pensionsselskaberne, om de er omfattet af bodelingen.
Men hvad nu hvis man ikke er enig i et selskabs opfattelse af ordningen, fx. fordi pensionsselskabet mener at ordningen ikke er omfattet af en deling.
Skal man bare uden videre accepterer sådan et svar?

Svar:

Man bør aldrig uden videre acceptere pensionsselskabets opfattelse, da pensionsselskabet næsten altid vil lade enhver tvivl komme selskabets kunde til gode - både i relation til, om ordningen skal deles, og i relation til ordningens værdiansættelse.

Pensionsselskaberne har en naturlig og forståelig interesse i, at deres pensionsordninger kan udtages forlods eller til lavest mulig værdi af deres kunder i tilfælde af separation eller skilsmisse. Dette gør det mere attraktivt at anvende pensionsselskabet til pensionsopsparing - frem for at foretage opsparingen på anden måde, hvor opsparingen skal ligedeles ved separation eller skilsmisse.

Søg derfor advokatbistand eller spørg på Familieadvokaten.dk.

Du kan læse mere om  reglerne om deling af pensionsordninger på emne nr. 574.

Venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600