Før vi fælleseje igen, hvis vi genoptager samlivet efter separation, når boet er delt?

Hvis man i et ægteskab har haft fælleseje, og formuen deles i forbindelse med en separation, hvad sker der så med den, hvis man genoptager samlivet?

Betyder det så at formuen, der blev delt ved separationen, forbliver hver af ægtefællernes særeje, eller indgår det hele i en fælleseje igen?

Svar:

Ved genoptagelse af samlivet bortfalder separationen - og formuefællesskabet genopstår, medmindre man sørger for at oprette en ægtepagt om særeje af en eller anden art.

De aktiver og passiver, som hver ægtefælle har udtaget ved bodelingen, bliver den pågældendes bodel i det nye formuefællesskab.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg