En uheldig anpartsinvestor

For 6 år siden investerede jeg i anparter, og nu beder administrator så om enorme indbetalinger (resthæftelsen). Jeg underskrev aftalen og vil så vidt mulig forsøge at opfylde kravene.

Af hensyn til min kone, kan administrator så kræve fx. boligen solgt, når vi begge ejer den ?

Hvilket rådighedsbeløb kan jeg kræve i forhandling om indbetalingsstørrelsen ?

Med venlig hilsen

"Uheldig" investor."

Svar

Administrator kan ikke kræve boligen solgt. Hvis du ikke overholder et frivilligt forlig om indbetaling af resthæftelsen, kan kreditor søge tilgodehavendet inddrevet via fogedretten. Der kan imidlertid kun gøres udlæg i aktiver, som du ejer, og altså ikke i aktiver, som tilhører din hustru. Dette gælder, uanset om I har fælleseje eller særeje, og er en følge af, at ægtefæller som absolut hovedregel ikke hæfter for hinandens gæld. Det kan du læse mere om på emne nr. 525.

Kreditor kan gøre udlæg i din halvdel af huset, og eventuelt sætte din halvdel på tvangsauktion. Din kone kan eventuelt købe din halvdel på auktionen. Hvis trediemand bliver højestbydende, kan denne kræve samejet med din kone opløst ved en nye auktion over hele huset.

Du bør overveje at overdrage huset til din hustru ved et salg til en normal handelspris fastsat af en ejendomsmægler. Dermed kan du opnå, at fremtidig opsparing og værdistigning tilfalder din hustru og ikke dine kreditorer. Du bør rette henvendelse til en advokat for at få bistand hermed.

Vi vil mene, at du bør kunne henvise til det rådighedsbeløb, som gælder ved gældssanering. Det kan du læse mere om på emne nr. 646. Der gælder ikke helt faste regler for rådighedsbeløbets størrelse, men når de faste udgifter er betalt, bør du og din hustru have ca. 6.000 kr. om måneden til kost og beklædning m.v. Til dette beløb skal lægges ca. 1.200 kr. pr. hjemmeboende barn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.