Kan jeg roligt hæve mine pensioner, før vi er blevet separerede?

Jeg overvejer skilsmisse.

Vi bor i lejet lejlighed og der er ikke mulighed for, at jeg kan få lejlighed fra boligselskabet, når jeg flytter. Men jeg vil lade min kone blive i vores lejlighed med vores datter.

Jeg har dog en pensionsopsparing fra mit arbejde, som jeg overvejer at hæve for at kunne købe en lejlighed. Jeg har ingen opsparing derudover.

Kan jeg hæve min pension inden vi har fået godkendt separation, eller vil dette betyde at jeg skal dele de penge jeg hæver fra min pension med min kone i bodelingen?

Jeg ville gerne forbedre min flytning inden alt det praktiske omkring separationen sættes i gang, hvis det er muligt.

Svar:

Det lyder til at din pensionsordning er er såkaldt rimelig pensionsordning, der ikke skal deles.

Hvis du hæver pensionen i utide før separationen, vil dette koste en statsafgift på 60%, og de resterende 40% skal ligedeles med din hustru

Hvis du venter med ophævelsen af pensionen, indtil I er separerede og fællesboet delt, kan du udtage din pensionsordning forlods.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600