Hvordan fastsættes værdien af indbo ved skilsmisse?

Hvordan værdi-fastsættes indboet i forbindelse med skilsmisse???

Er det f.eks. hvad en ny tilsvarende sofa koster - eller er det hvad den kan sælges for brugt ???

Svar:

Indbo sættes til salgsværdien, og den er typisk meget lav i forhold til indkøbsprisen eller genanskaffelsesprisen.

Hvis partnerne ikke selv kan blive enige om værdien, kan skifteretten udmelde en vurderingsmand, som fastsætter værdien på basis af et skøn over, hvad tingene kunne indbringe på en løsøreauktion.

En sofa, der som ny koster 15.000 kr., bliver måske vurderet til 1.500 kr. Det vil derfor være en stor fordel at kunne udtage sofaen til vurderingsprisen, medens den anden part må betale det ti-dobbelte for at få en ny sofa.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg