Skal jeg betale hustrubidrag under ankesagen?

Jeg har været i retten vedr. skilsmisse. Jeg vandt sagen, idet jeg blev frifundet for betaling af hustrubidrag.

Er det korrekt, at jeg stadig skal betale ægtefællebidrag, da min ekskone har anket sagen til landsretten?

Svar:

Hvis du er pålagt at betale hustrubidrag under samlivsophævelsen i medfør af retsvirkningslovens § 6, skal du fortsætte med at betale, indtil der foreligger endelig dom. Da din kone har anket frifindelsen, skal du således betale indtil landsretten har talt. Dette gælder, selv om din hustru har anket dommen efter eksekutionsfristens udløb, dvs. mere end 14 dage efter byretsdommen.

Du kan eventuelt søge bidragsafgørelsen ændret på statsamtet, hvis der ikke er udsigt til at landsretten vil pålægge dig bidragspligt, jf. Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg. 1996 side 296 note 33.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.