Bliver ejendom mit særeje, hvis jeg køber den af mine forældre til ejendomsværdien minus 15%?
 

Mine forældre har oprettet testamente, hvoraf det fremgår, at arven til mig skal være skilsmissesæreje.

Nu påtænker de at lade huset overgå til mig til vurderingen - 15 % og på et gældsbrev.

Skulle mit ægteskab om nogle år briste, skal jeg så dele min arv efter min mor og far med min mand, eller er det stadig mit skilsmissesæreje, når huset er overgået i mit navn (Der står i testamentet: det samme skal gælde indtægterne af særejet samt  hvad der træder i stedet derfor)

SVAR:

Når ejendommen overdrages i levende live, bliver den ikke dit særeje, da særejebestemmelsen kun gælder arvede midler. Der er ikke tale om et surrogat for et arvet særejet. End ikke et arveforskud ville i denne situation blive dit særeje.
Hvis der var tale om en ren gaveoverdragelse af en ubehæftet fast ejendom uden modydelser, kunne dine forældre som gavegivere bestemme, at gaven skal tilhøre dig som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.
Hvis der er tale om et blandet køb og gave, er det givet, at de kan gøre selve gaven til særeje. Hvis dine forældre f. eks. giver dig en gave på 67.100 kr. som led i overdragelsen, kan de bestemme, at ikke blot gaven, men hele ejendommen skal være dit kombinationssæreje eller fuldstændige særeje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg