Bliver forskud på arv mit særeje, når mine forældre i testamente har gjort min arv til særeje?

Mine forældre har oprettet testamente og bestemt, at arven til mig og min søster skal være særeje.

Hvis mine forældre giver mig et arveforskud, bliver det så automatisk mit særeje?

Jeg er gift og ved skilsmisse ville et arveforskud vel almindeligvis indgå i et skilsmisseboet?

SVAR:

Det er fastslået i retspraksis, at et arveforskud ikke automatisk bliver til særeje, blot fordi det er forskud på en arv, som ifølge testamente skal være særeje.

Dine forældre skal derfor sørge for, at det i selve arveforskudskontrakten bliver anført, at arveforskuddet skal være dit særeje. 

Det vil i øvrigt være yderst uheldigt, hvis dine forældre blot bestemmer, at din arv og dit arveforskud skal være dit særeje. Dette betyder ifølge justitsministeriets bemærkninger til særejereformen i 1990, at arven bliver den værst tænkelige form for særeje, nemlig skilsmissesæreje, som bliver fælleseje også i den situation at din ægtefælle dør før dig.

Næsten alle, der tænker situationerne nærmere igennem, vil bestemme, at skilsmissesærejet skal være arvingens fuldstændige særeje, hvis svigerbarnet dør først. Derved stilles arvingen langt bedre, idet særejet ikke skal deles med svigerbørnenes eventuelle særbørn og kreditorer.

I den formular til arveforskudskontrakt, som kan bestilles via vor formularservice, er der indeholdt fortrykte bestemmelser om, at arveforskuddet skal være enten arvingens kombinationssæreje eller fuldstændige særeje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus