Vurdering af hus ved skilmisse?

Min mand og jeg er ved at blive skilt, og i den forbindelse er der opstået lidt uenighed vedr. vores fælles hus.

Min mand vil gerne overtage huset, og vi har derfor fået huset vurderet af 4 forskellige ejendomsmæglere. Uenigheden drejer sig om vurderingsprisen.

Jeg mener man skal gå ud fra den højeste vurdering, men min mand mener at man skal tage et gennemsnit af de 4 vurderinger. Det vil jo stille ham bedre, da han så ikke skal afregne så meget til mig.

Hvordan står jeg i den forbindelse

Svar:

Der findes ingen regler for, hvem der har ret i denne situation. Det afhænger helt af, hvad I har aftalt, før I fik foretaget vurderingerne.

Jeg kan oplyse, at der er meget almindeligt, at man aftaler at anvende gennemsnittet af flere vurderinger, da al erfaring viser, at det nærmest vil være et mirakel, hvis flere forskellige mæglere vurderer det samme hus til samme kontantpris.

Hvis I ikke kan blive enige, må I gå i skifteretten, som derefter vil kunne udmelde en helt 5. vurderingsmand, hvis vurdering vil være bindende.

Husk i øvrigt, at din mand skal udtage huset til kontantprisen før fradrag af omkostninger ved et salg, da disse jo ikke kommer, hvis han overtager huset. Der er mange, der tager fejl på dette punkt, og blot deler på basis af nettoprovenuet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg