Kan jeg sælge ejerbolig, som er mit særeje, uden min kones samtykke?

Kan jeg sælge min ejerbolig, som er mit særeje, uden at min kone, der også bor i ejerboligen, skal give sit samtykke?

SVAR:

Hvis ejerboligen er dit fuldstændige særeje, er alle enige om, at der ikke kræves ægtefællesamtykke til salg eller pantsætning af boligen.

Hvis ejerboligen er dit skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, har der før d.01.01.2018 været rejst tvivl om, at der gælder det samme som ved fuldstændigt særeje, således at der ikke kræves ægtefællesamtykke.

Fra d. 01.01.2018 er der ingen tvivl om, at der ikke kræves ægtefællesamtykke til salg eller pantsætning af boligen, som er skilsmissesæreje eller kombinationssæreje

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg