Bortfalder min ret til 8 års hustrubidrag, hvis jeg flytter sammen med en anden mand og det nye samliv ophører igen?

Jeg blev skilt i 2003 og i denne forbindelse blev jeg tilkendt ægtefællebidrag i 8 år. 

Dette bortfalder selvfølgelig, såfremt jeg flytter sammen med en anden mand. 

Men er der mulighed for at få det genoptaget, hvis dette nye samliv ophører igen?

Svar:

Hvis du flytter sammen med en anden mand, kan statsamtet efter ansøgning fra din eks-mand sætte bidraget ned til 0 kr. indtil videre.

Bidragspligten bortfalder ikke, medmindre du indgår ægteskab med den nye mand

Hvis det nye samliv ophører inden 2½ år, har du mulighed for at få statsamtet til at fastsætte bidraget på ny. Denne mulighed ville du ikke have, hvis du giftede dig på ny, selv om ægteskabet varede mindre end 2½ år.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus