Kan hustrubidrag betales eller inddrives via modregning?

Efter skilsmisse skylder begge parter hinanden penge. Manden skylder hustruen 18.000 kr i form af hustrubidrag, og hustruen skylder manden 22.000 kr. som følge af, at manden har indfriet et fælles banklån.

Kan disse poster udlignes med hinanden ???

SVAR.

Manden skal betale hustrubidragene, idet han ikke kan modregne i disse, da bidragene er beskyttet mod retsforfølgning, jf. retsplejelovens § 512, stk. 2, som lyder således:

Udlæg kan ikke foretages i krav på underholdsbidrag i henhold til lovgivningen om ægteskab og om børns retsstilling.

Hustruen kan derimod inddrive hustrubidragene via modregning i sin gæld til manden, hvis hun vil dette.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg