Skal min feriegodtgørelse deles?

I forbindelse med bodelingen har min tidligere hustru krævet halvdelen af min ferigodtgørelse for 1995.

Vi blev skilt den 21 december 1995, og har valgt samme opgørelsesdato.

Det meste af bodelingen er der nu enighed om, bortset fra det nu i sidste uge rejste krav. Hendes advokat hævder at mine "feriepenge" optjent i 1995, frem til skilmissedatoen, skal indgå som et aktiv i min bodel, og at hustruen dermed skal have andel i disse.

I mit ansættelsesforhold som almindelig funktionær, modtager jeg ikke feriegiro eller lignende, men optjener i løbet af 1995 ret til frihed med løn. I øvrigt mener jeg, at feriegodtgørelse er personlig og derfor ikke skal deles.

Hustruen har ligeledes krævet andel i min ATP, hvis jeg skulle afgå ved døden, før bidragspligten udløber år 2003-

Svar:

Det er fast antaget i den juridiske teori, at et krav på feriegodtgørelse, som endnu ikke er udbetalt, herunder retten til ferie med løn, er et personligt og uoverdrageligt gode, som ikke skal deles. Jeg kan henvise til Irene Nørgaard i Familieret 4. udg. 1996 p. 564-565. Der har aldrig været trykte afgørelser om problemet, men jeg vil råde dig til at holde fast på, at feriegodtgørelsen ikke skal deles.

Retten til ATP er heller ikke et aktiv på skiftet. Din hustru har muligvis bevaret retten til en andel af din ATP, hvis du skulle dø, før bidragspligten udløber, men dette følger af enkepensionsloven

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.