Skal min mands kautionsforpligtelse medregnes som gæld?
 

Min nu fraseparerede mand indgik en kautionsforpligtelse på kr. 200.000 et halvt år før vores separation. Kautionsforpligtelsen blev stillet som sikkerhed over for kreditorer i familiefirmaet (hans far ejer 51 % og han selv 49 %).

Nu er mit spørgsmål:

Kan han medtage denne kautionsforpligtelse som passiv i sin bodel, hvis denne kautionsforpligtelse ikke er effektueret - dvs. hvis der ikke er stillet krav inden separationsdatoen om, at han skal betale pengene?

Svar:

Det er fast antaget, at en kautionsforpligtelse kan medtages som passiv ved bodelingen med det fulde beløb, således at forstå, at der hensættes et beløb til dækning af kautionsforpligtelsen. Dette gælder, selv om kautionsforpligtelsen ikke er aktuel på ophørsdagen, dvs. på den dag, hvor formuefællesskabet er ophørt, eller på opgørelsestidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor fællesboet opgøres og deles.
Hvis det senere viser sig, at kautionsforpligtelsen ikke bliver aktuel, skal bodelingen genoptages og det hensatte beløb ligedeles.
Hvis kautionsforpligtelse bliver aktuel, har kautionisten et regreskrav på at tilsvarende beløb. Hvis familieselskabet således er solvent, vil der derfor ikke være noget tab på kautionen.
En mulig løsning kunne være at kautionsforpligtelsen opsiges over for kreditorerne i medfør af reglerne i Danske Lov 1-23-15. Dette vil medføre, at selskabet tvinges til at betale gælden til de pågældende kreditorer, eller at finde en anden kautionist. man kan på denne måde finde ud af, om kautionen indebærer en reel risiko.
Din mands påtagelse af kautionsforpligtelsen kan i visse tilfælde medføre, at du har krav på et såkaldt misbrugskrav, nemlig hvis din mands handling kan karakteriseres som misbrug eller anden uforsvarlig adfærd, hvorved han i væsentlig grad har formindsket sin bodel. Du kan læse mere om vederlagskrav på emne nr. 578.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.