Kan min mor beholde huset, når dette både er særeje og fælleseje?

Min mor og hendes mand skal skilles. De har været gift i ca. 5 år.

Huset de bor i købte min mor i 1992, og han flyttede ind ca. 2 år senere. Da de blev gift, fik hun et særeje i huset på de første 315.000 kr. af friværdien, medens den øvrige del af friværdien er fælleseje.

Tvisten går nu på, hvem af dem, der har ret til at beholde huset

SVAR.

Da en del af huset er fælleseje, gælder de særlige regler om krydsende udtagelsesret i dette tilfælde.

Det betyder, at din mor har fortrinsret til at udtage huset, da det hører til hendes bodel, men din mors mand kan ved dom få ret til at udtage huset, såfremt "boligen skønnes at være af den væsentligste betydning for denne ægtefælle af hensyn til hjemmets opretholdelse."

Hvis din mors mand skulle få ret til at udtage huset, skal han til din mor afregne 315.000 kr. (hendes særeje) plus 50% af den øvrige friværdi.

Du kan læse mere om reglerne om udtagelsesret på emne nr. 577.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg