Skal bodelingen starte forfra, når vi nu skal separeres for anden gang?

Jeg skal separeres fra min mand, gældende d. 01.03.02, og det er for anden gang.

I 1997 blev jeg separeret og min mand overtog alle lånene i huset og vi delte overskuddet på daværende tidspunkt.

Medio 1998 flyttede jeg tilbage og så er spørgsmålet, om jeg skal have del i overskuddet en gang mere - (huset har højere værdi nu.) eller kun have noget af det beløb, som er betalt til kreditforeningen i perioden fra 1998 og til nu?

Svar:

Bodelingen skal starte forfra på basis af jeres formue pr. 01.03.2002, da I har fået formuefællesskab på ny, da I genoptog samlivet i 1998 og separationen dermed bortfaldt.

Du får med andre ord halvdelen af værdistigningen på huset siden 1997.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg