Kan jeg kræve hustrubidrag?

Hvor mange år skal man have været gift, før man kan modtage hustrubidrag?

Hvis man som kvinde er arbejdsløs og manden tjener 19.000,00 kr. om mdr.

Han har også overarbejde hver mdr. bliver det regnet med, for at fastsætte bidraget?

Svar:

Der gælder ikke nogen fast regel om, hvor længe man skal have været gift, før der kan blive tale om hustrubidrag.

Samlivets varighed er kun et af flere momenter, der indgår i vurderingen.

Der tilkendes normalt ikke bidrag, hvis ægteskabet incl. forudgående samliv har varet mindre end 2-3 år, hvis der er børn, eller mindre end 5 år, hvis ægteskabet er barnløst.

Indtægter ved overarbejde tælles med, når hustrubidraget beregnes.

Du kan læse mere om bidragpligtens længde på emne nr. 562, og om hvor meget der skal betales om måneden på emne. nr. 563.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.