Medregnes kontanthjælp som indtægt ved beregningen af hustrubidrag?

Når min tidligere kone får udbetalt kontanthjælp, medregnes denne så i hendes indkomst, således at der kun bliver tale om at beregne bidraget på basis af differencen ?

SVAR.

Kontanthjælpen betragtes ikke som indtægt for din kone i relation til beregningen af hustrubidragets størrelse.

Hustrubidraget beregnes med andre ord som om hun var uden disse indtægter.

Du kan læse mere om beregningsreglerne, herunder femtedelsreglen, på emne nr.563.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg