Kan vi aftale en ligelig deling af vore pensionskassepensioner?
Min ægtefælle og jeg er begge medlemmer af pensionskasser.

Vi indbetaler imidlertid meget forskellige beløb, nemlig henholdsvis ca. 2.600 kr/md. og 4.700 kr/md. Over årene bliver dette til meget forskellige pensioner.

Jeg har forstået, at denne typer pensioner ikke skal deles ved skilsmisse; men er der en måde, hvor vi på nuværende tidspunkt (mens alt stadig går godt) kan sikre en rimelige (ligelige) bodeling, hvis vi engang skal skilles?

SVAR:
 

En skriftlig aftale om, at pensionskassepensionerne skal ligedeles, kan ikke gyldigt indgås, end ikke ved en tinglyst ægtepagt. Det burde være muligt at indgå sådanne aftaler, men det vil kræve en lovændring.

I kan på basis af den aktuelle depotværdi af de to pensionsordninger oprette en ægtepagt, hvor konkrete aktiver gøre til kombinationssæreje for den part, der har den laveste depotværdi, til udligning af differencen.

Der skal så hvert år eller hvert andet år oprettes og tinglyses et tillæg til ægtepagten, hvor der sker ajourføring af særejets størrelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg