Er mit særeje ubehæftet?

Det drejer sig om en bodeling i forbindelse med skilsmisse. Situationen er som følger:

Jeg købte for 7 år siden en ferielejlighed. Købesummen blev betalt kontant ved hjælp af et banklån med pant i min andelsbolig

Da jeg blev gift for 4 år siden, oprettede vi ægtepagt, hvori det var aftalt, at min ferielejligheden skulle være mit særeje.

Der er nu opstået uenighed om, hvorvidt mit særeje er ubehæftet (som jeg naturligvis mener), eller om gælden i andelslejligheden, der delvist er blevet brugt til købet af ferielejligheden, skal trækkes fra i særejet i stedet for i fællesejet.

Jeg vil gerne have jer til kort at bekræfte, at gælden i andelslejligheden ikke skal trækkes fra i særejet, da ferielejligheden er købt kontant inden indgåelsen af ægteskabet og dermed er ubehæftet.

SVAR:

Gælden er efter min mening ikke særeje

Ægtepagten må efter min mening fortolkes således, at den ubehæftede ferielejlighed er dit særeje.

Der er ingen retspraksis, der omhandler det rejste problem.

I den nye ægtefællelov, som trådte i kraft d. 01.01.2018, er der i § 29 nye regler om formuearten af gæld.

Da gælden er sikret ved pant i din andelslejlighed, der er delingsformue, er gælden efter de nye regler også delingsformue

Hvis gælden ikke var sikret ved pant, ville gælden være særeje, da lånet er anvendt til køb af et ferielejlighed, der er dit særeje. Denne regel gælder, selv om gælden er stiftet før d. 01.01.2018

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus