Er mit særeje ubehæftet?

Det drejer sig om en bodeling i forbindelse med skilsmisse. Situationen er som følger:

Jeg købte for 7 år siden en ferielejlighed. Købesummen blev betalt kontant ved hjælp af et banklån med pant i min andelsbolig

Da jeg blev gift for 4 år siden, oprettede vi ægtepagt, hvori det var aftalt, at min ferielejligheden skulle være mit særeje.

Der er nu opstået uenighed om, hvorvidt mit særeje er ubehæftet (som jeg naturligvis mener), eller om gælden i andelslejligheden, der delvist er blevet brugt til købet af ferielejligheden, skal trækkes fra i særejet i stedet for i fællesejet.

Jeg vil gerne have jer til kort at bekræfte, at gælden i andelslejligheden ikke skal trækkes fra i særejet, da ferielejligheden er købt kontant inden indgåelsen af ægteskabet og dermed er ubehæftet.

SVAR:

Gælden er efter min mening ikke særeje

Ægtepagten må efter min mening fortolkes således, at den ubehæftede ferielejlighed er dit særeje, men resultatet er bestemt ikke sikkert.

Ifølge en Højesteretsafgørelse fra 2011 (UfR 2011.1112 HKK2) er det ikke er muligt i en ægtepagt at aftale formuearten af gæld, og hvis det havde været jeres ønske, at bankgælden skulle være dit særeje, kunne dette således ikke aftales i ægtepagten. Det er ikke afklaret i dansk familieformueret, hvornår en gæld er særeje eller fælleseje, og det er desværre ikke muligt for ægtefællerne selv at aftale dette. I er således overladt til indtil videre at leve i usikkerhed om, hvorvidt dit banklån er særeje eller fælleseje.

Der er ingen retspraksis, der omhandler det rejste problem.

I det udkast til en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold, som findes i betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, er der i § 36 et forslag til nye regler om formuearten af gæld.

Da gælder er sikret ved pant i din andelslejlighed, der er ligedelingsformue, er gælden også ligedelingsformue, men din hustru ville efter de nye regler kunne rejse et reguleringskrav, da der er anvendt ligedelingsformue til erhvervelse af et aktiv, der er særeje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus


Hit Counter

02-07-16