Hvor længe må vi bo sammen, når vi har indsendt ansøgning om separation?

Når man har indsendt papirerne med anmodning om separation, hvor lang tid må der så gå, før man skal være flyttet fra hinanden?

Svar:

I må som udgangspunkt ikke bo sammen mere end 2-3 måneder efter separationsbevillingens udstedelse

I må gerne bo sammen, medens sagen behandles af statsforvaltningen - også selv om dette måtte tage lang tid.


Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600