Kan den længstlevende af os sidde i uskiftet bo, når vi har særeje ifølge ægtepagt fra 1975?

 

Jeg har et spørgsmål vedrørende ægtepagt. 
Da vi i 1975 indgik ægteskab, lavede vi forud for dette en ægtepagt, hvoraf det fremgik, at alt hvad vi indbragte i ægteskabet, skulle være særeje, mens alt hvad vi erhvervede under ægteskabet skulle være delingsformue. 

Da loven siden er lavet om, er vi kommet i tvivl om, hvordan boet vil blive behandlet, hvis den ene af os dør. Med andre ord, vil den efterladte kunne sidde i uskiftet bo, eller skal ægtepagten annulleres?

SVAR:

Da særejet er etableret ved ægtepagt tinglyst før d. 01.10.1990, er der tale om fuldstændigt særeje, som også gælder ved død, og det betyder, at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo med det fuldstændige særeje, som skal udskiftes.

Længstlevende kan naturligvis godt sidde i uskiftet bo med fællesejet.

I bør overveje at ændre særejet til kombinationssæreje. Vi har en formular nr. 253 til en sådan ægtepagt

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus