Kan jeg forlodsudtage 65.000 kr., som jeg har fået udbetalt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond?

Jeg blev gift i 2006.
Jeg er blevet skilt januar 2015.
Er ved at lave bodeling. Ingen fælles børn.
I august måned 2013 fik jeg udbetalt ca. 65.000 kr. på min opsparing i LD. Den er som sagt optjent i slut 70-erne.
Jeg satte pengene ind på mit billån for at nedbringe dette lån.
Nu vil min fraskilte kone have halvdelen af provenuet ved bilens vurdering.
Er udbetalingen fra LD ikke penge, der forlods bør være mine?

Svar:

Du kan forlodsudtage et beløb svarende til nettoudbetalingen på 65.000 kr. fra LD.

Dette fremgår af RVL § 16 b, stk. 2

Stk. 2. Ægtefællerne udtager endvidere forlods beløb fra rimelige kapitalpensionsrettigheder eller supplerende engangsydelser, der allerede er udbetalt, i det omfang beløbene ikke må anses for at være forbrugt. Tilsvarende gælder indtægter af og surrogater for beløbene. Adgangen til forlodsudtagelse gælder ikke beløb, der ved udbetalingen har mistet deres karakter af pensionsopsparing.

Opsparingen i LD var en rimelig pension, der ikke skulle deles, og det samme gælder den udbetalte opsparing, hvis den ikke er forbrugt. Udtrykket kapitalpensionsrettigheder omfatter også indeståender i LD samt selvpensionskonti.

Du har brugt pengene til at indfri en del af din bilgæld, og dermed er beløbet ikke forbrugt

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600


Hit Counter

02-03-17