Skal min kone nøjes med kontanthjælp som ugift?

Jeg har studerende og modtager derfor omkring 3500 om måneden i SU og har ikke andre indtægter.

Min kone har ansøgt om kontanthjaelp, da hun er blevet arbejdsløs og ikke er berettigede til dagpenge.

Sagsbehandleren fortalte hende, at man er begyndt at behandle kontanthjælpansøgere, der er gift med en SU-modtager, som ugifte, da de ellers ville få udbetalt et stort beløb i hjælp pga. den gensidige forsørgelsepligt.

Er det rigtigt af Århus Kommune ?

Svar:

Århus Kommune administrerer faktisk loven korrekt.

Pr. d. 01.04.1995 blev der indført en ændring i bistandslovens § 37, stk. 5, som nu lyder således:

Til ægtepar ydes summen af de beløb, der kan beregnes til hver af ægtefællerne efter reglerne i stk. 2-4. Såfremt kun den ene af ægtefællerne er berettiget til kontanthjælp, jf. stk. 1, mens den anden ægtefælle modtager en selvstændig offentlig forsørgelsesydelse efter anden lovgivning, beregnes hjælpen som til en enlig.

Da du modtager SU, skal kontanthjælpen til din hustru beregnes som om I ikke var gift. Det samme ville gælde, hvis du modtog social pension eller orlovsydelse.

Hvis du derimod modtog arbejdsløshedsdagpenge eller dagpenge under sygdom, skulle kontanthjælpen til din kone beregnes som om I er gift.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.