Hvordan skal bidraget til min hustru beregnes?

Jeg har været gift siden 1996 og min kone vil nu skilles.

Jeg har en højere indtægt som hende og må nok forvente at skulle betale hustrubidrag.

Til møde i Familieretshuset i næste uge skal vi medbringe 2018 årsopgørelsen og de sidste 3 måneders lønsedler for 2020.

Jeg har følgende spørgsmål.

1. Hvilke af tallene bruges til beregning af hustrubidrag????

2. Min ægtefælle har både haft lønindkomst og arbejdsløshedunderstøttelse, hvor dagpengene er uden arbejdsmarkedsbidrag, skal der så ikke tillægges arbejdsmarkedsbidrag, da man jo ellers beregner ud fra pærer og æble princippet?? Beregner man efter arbejdsmarkedsbidrag eller før????

3. Jeg har en bruttoløn på 19.577 kr. Derudover har jeg en firmabetalt pensionsordning på 12 %, så jeg går ud fra, at beregningsgrundlaget er 19.577 kr.

Svar:

ad 1: Bidragene beregnes på basis af jeres aktuelle bruttoindkomster. Familieretshuset vil sikkert se din 2018 indkomst, fordi denne indkomst kan have betydning for personer med svingende indtægter.

ad 2. Bidragene beregnes på basis af bruttoindkomsterne før skatter, herunder før arbejdsmarkedsbidrag.

Din hustrus dagpenge skal principielt tillægges arbejdsmarkedsbidraget. 9.200 kr. om måneden i dagpenge svarer til 10.000 kr. om måneden i løn. Hvis du ikke kan overbevise Familieretshuset herom, kan og bør du indbringe sagen for Familieretten.

ad 3. De firmabetalte pensionsbidrag skal ikke lægges til din løn. Dette gælder, uanset om pensionsordningen er obligatorisk eller frivillig.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.