Hvordan skal båndlagte medarbejderaktier deles?

I 1995 købte jeg nogle medarbejderaktier, som er bundet i 5 år til januar år 2000.

Jeg blev separeret i marts 1996 og skilt i oktober 1996.

Hvordan deler man sådan nogle, er der en tilbagekøbsværdi, som man deler efter, eller er det den kurs, der var gældende på separations tidspunktet?

Vi lånte penge til at købe dem for, så efter at vi flyttede fra hinanden har jeg selv afdraget på beløbet.

I øvrigt vil jeg takke for en utrolig god service.

Svar:

Medarbejderaktierne skal medtages i boogørelsen til værdien pr. opgørelsesdagen i boopgørelsen, dvs. den værdi, de har på det tidspunkt hvor boet opgøres. Dette kan være lang tid efter skæringsdagen, dvs. den dag, hvor I blev separeret. Det kan du læse mere om på emne nr. 572.

Der skal fratrækkes den latente skat ved et salg af aktierne til den pågældende kurs, og desuden bør der ske et vist fradrag under hensyn til, at aktierne er båndlagt til år 2000.

Du kan efter min opfattelse kræve, at aktierne deles på den måde, at hustruen udtager halvdelen af medarbederaktierne med respekt af båndlæggelsen. Dette er ofte den bedste løsning, da I derved bliver fri for at diskutere værdiansættelsen, herunder skat og kursnedslag.

Skatteministeriet har i skrivelse af 28.04.1983 godkendt, at der kan ske separat opsplitning af båndlagte medarbejderaktierne med respekt af båndlæggelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.