Må udlændinge rejse til Danmark for at indgå registreret partnerskab?

En af mine ungdomsvenner fra Italien har spurgt mig om muligheden for at indgå registreret partnerskab i Danmark.

Efter at have læst loven igennem, finder jeg det svært, da jeg ikke forestiller mig at Italien kan sammenlignes med Danmark på dette område.

Findes der evt. præcedens på området?

Jeg erindrer svagt en avisomtale vedr. indgåelse af registrerede partnerskab, hvor en række par fra udlandet kom hertil med det ene formål for øje, men jeg er meget i tvivl...

Svar:

Dine venner kan ikke få registreret partnerskab i Danmark, medmindre de først bor her i 2 år, se lovens § 2, stk. 2:

§ 2. Ægteskabslovens kapitel 1 og § 12 og § 13, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab, jf. dog stk. 2
Stk. 2. Registrering af partnerskab kan kun ske, hvis

1) en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab eller

2) begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen.

Stk. 3. Statsborgerskab i Norge, Sverige eller Island sidestilles med dansk statsborgerskab efter stk. 2, nr. 1. Justitsministeren kan bestemme, at statsborgerskab i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, ligeledes sidestilles med dansk statsborgerskab.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg