Kan vi i en ægtepagt aftale ligedeling af alle pensioner - herunder også pensionskassepensioner?

Jeg kan se I har formularer til ægtepagter, der sikrer, at rate- og kapitalpensioner bliver delt ligeligt ved skilsmisse. Min kommende kone og jeg vil gerne dele alle pensioner helt lige, dvs. også pensioner indbetalt i pensionskasser.

Så vidt jeg har kunne læse mig frem til kan det ikke umiddelbart lade sig gøre at dele pensioner placeret hos et pensionsselskab. Er det rigtigt?

 Kan man eventuelt skrive i ægtepagten, at ved skilsmisse skal saldoen på alle pensioner gøres op, og så skal rate- og kapitalpensioner deles, så vi begge vil stå med en samlet pension der er lige stor?

Eller er der en tredje måde at løse dette på?

Svar:

Pensionskassepensioner er normalt rentepensioner, dvs. pensioner, der udbetales som en løbende ydelse på livstid

Vore politikere i Folketinget har med stort flertal vedtaget at forbyde alle aftaler om ligedeling af rentepensioner - uanset om der er tale om pensionskassepensioner eller privattegnede rentepensioner. Dette forbud er meget inkonsekvent, da privattegnede livrenter meget ofte skal ligedeles alligevel, da der er tale om såkaldte ekstra pensioner

I kan i ægtepagten anføre, at kapital- og ratepensioner kun skal deles i det omfang, værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner.

Har den ene af jer f. eks. rentepensioner til en værdi på 1,2 mio kr. , og har den anden af jer kapital- og  ratepensioner til en samlet værdi på 2 mio kr., betyder en sådan ægtepagt, at det kun er de overskydende 0.8 mio kr., der skal deles. Har den ene af jer kapital- og ratepensioner til en værdi på 1,2 mio kr. , og den anden af jer har rentepensioner til værdi på 2 mio kr., betyder ægtepagten, at kapital- og ratepensionerne på 1,2 mio kr.  ikke skal deles. De overskydende rentepensioner på 0,8 mio. kr. skal i dette tilfælde heller ikke deles, da dette ikke kan aftales i en ægtepagt.

Se vores formular til ægtepagt om ligedeling af overskydende kapital- og ratepensioner  -  formular nr.  250O

I kan også løse problemerne ved at lade den, der ikke har en stor rentepension, få nogle andre ejendele eller værdier som sit særeje

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600