Hænger jeg på gæld, som min hustru stifter kort før skilsmissen?

Min hustru og jeg skal skilles. 

Vi har endnu ikke fået underskrevet papirer. 

Hvis hun optager gæld i den nærmeste fremtid, kan jeg da ikke komme til at "hænge på den" eller ?

Svar:

Du hæfter som absolut hovedregel ikke for din hustrus gæld, uanset hvornår den er stiftet. En Epinion-undersøgelse foretaget i 2011 for Danske Familieadvokater viser, at 72% af de adspurgte tror, at ægtefæller hæfter for hinandens gæld!

Som en lidt forældet undtagelse kan jeg nævne, at du hæfter for betalingen, hvis din hustru har købt dagligvarer på kredit hos den lokale købmand, eller hvis din hustru har indgået  retshandler til fyldestgørelse af hendes særlige behov, f.eks. tøjindkøb. Du kan læse reglen i retsvirkningslovens § 11.

Den gæld, som din hustru påtager sig inden formuefællesskabets ophør, kan fratrækkes i hendes formue inden bodelingen, og dermed kommer du indirekte til at dække 50% af gælden, forudsat at hendes nettoformue er positiv.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600