Hvad forstås ved utroskab?

Jeg står desværre for at skulle separeres.

Vi er kommet i denne situation bl.a. fordi hun har fundet en anden mand.

Juridisk set, hvad er utroskab, og hvad betydning har det ?.

Svar:

Utroskab - også kaldet hor - defineres juridisk som et samleje, som en gift person vidende og frivilligt har med en anden person end sin ægtefælle. Der foreligges således ikke utroskab, hvis din hustru er blevet voldtaget eller udsat for ulovlig tvang. Der foreligger heller ikke utroskab, hvis din hustru var utilregnelig, f. eks. på grund af sindssygdom eller svær beruselse.

Utroskab medfører, at den anden part kan kræve umiddelbar skilsmisse efter Ægteskabslovens § 33, som lyder således:

§ 33. En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold. Skilsmisse kan dog ikke kræves, hvis ægtefællen har været indforstået med handlingen eller senere må anses at have frafaldet sin ret.

Stk. 2. Skilsmisse kan ikke opnås på grundlag af et seksuelt forhold, der har fundet sted, mens ægtefællerne er separeret.

Stk. 3. Ansøgning om skilsmissebevilling må indgives eller retssag anlægges inden 6 måneder efter, at ægtefællen er blevet vidende om handlingen, og inden 2 år efter, at den er foretaget.

Du kan læse mere om skilsmisse på grundlag af utroskab på emne nr. 553.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus