Hvor længe og hvor meget skal jeg betale i hustrubidrag?

Jeg håber, at du kan være behjælpelig med at svare på nogle spørgsmål vedr. en forestående seperation.

Jeg har været gift i halvandet år og i alt levet sammen med min kone i ca. 5 år.

Vi har en datter på 2 år år og bor i en andelsbolig. Hun er studerende og forventer at blive færdig med sin uddannelse om et år og modtager altså SU. Min kone forventer dog at komme hurtigt i arbejde efter endt studie.

Jeg har arbejde og en indkomst på kr. 31.500 pr. måned.

Mit spørgsmål går på, hvor meget jeg skal betale i hustrubidrag og børnebidrag og hvor længe.

Vi forventer, at vores datter skal bo hos hende og med fælles forældremyndighed

Svar:

Når henses til ægteskabets korte varighed og til den omstændighed, at din hustru er færdiguddannet om 1 år, vil jeg finde det sandsynligt, at du vil blive dømt til at skulle betale hustrubidrag i 1 år.

Da din bruttoindkomst er over 310.000 kr, bliver børnebidraget fastsat af statsamtet til normalbidrag + 100 procent eller 742 kr gange to eller 1484 kr. om måneden.

Hustrubidraget bliver beregnet således.

Forskellen mellem din og hendes bruttoindtægt udgør ca. 28.000 kr. Herfra trækkes børnebidraget på 1.484 kr., hvorefter der til rest er 26.516 kr.

Hustrubidraget vil herefter blive fastsat til ca. en femtedel af denne forskel eller ca. 5.300 kr. om måneden.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.