Er hustrubidraget bortfaldet?

Vi har været separeret i 1½ år.

Hun bor nu mere eller mindre fast sammen med en ny mand. Hvor går grænsen for, hvornår jeg ikke længere skal betale hustrubidrag. Jeg betaler et beløb, som vi i fællesskab blev enige om.

Svar:

Statsamtet kan efter ansøgning nedsætte hustrubidraget til at udgøre kr. 0 indtil videre, hvis hun har etableret et fast samlivsforhold. Det gælder, også selv om den nye samlever ikke på nogen måde forsørger din fraseparerede hustru, og også selv om parterne i det nye samlivsforhold har fuldstændigt adskilt økonomi. Det kræves end ikke, at parterne bor sammen. Hustrubidraget kan også blive nedsat til kr. 0, hvis hustruen regelmæssigt tilbringer fritiden sammen med en ny mand eller kvinde, fx. tager på ferier og weekendbesøg sammen. Det kan du læse mere om på emne nr. 586.

Der er en hårfin grænse mellem de venskabs- og kæresteforhold, som ikke får konsekvenser for hustrubidraget og forhold, som har konsekvenser for hustrubidraget, hvis de vel at mærke bliver opdaget.

Du har bevisbyrden for, at der foreligger et fast samlivsforhold. Det er min erfaring, at det kan være ret så svært at overbevise statsamtet om, at der foreligger nyt samlivsforhold, hvis hustruen pure benægter dette.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.