Kan jeg kræve, at restskat for 2012 skal deles, når vi er blevet separeret d. 01.06.2012?

Vi har aftalt skæringsdato d. 01.06.2012.

Da jeg frygter, at jeg vil få restskat for indkomståret 2012, kan jeg så kræve i forbindelse med bodelingen, at begges overskydende/restskat, der først kendes i 2013 indgår?

Svar:

Du kan kræve, at den del af jeres restskatter og overskydende skatter, som vedrører indtægter og udgifter frem til skæringsdagen, skal indgå i bodelingen.

Det er vigtigt, at der i bodelingsaftalen indsættes et forbehold om senere ligedeling af disse skatter, da  det i modsat fald vil blive meget vanskeligt at få medhold i genoptagelse af bodelingen på grund af de nævnte skatter.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600