Har jeg bevaret retten til enkepension efter de gamle regler?

Jeg har været separeret siden 2006, efter at have været gift med en tjenestemand  i 20 år. 

Han er nu 64 og er gået på pension. 

Hvis vi ikke bliver skilt, får jeg så enkepension, når han afgår ved døden ?

Svar:

Du bevarer din ret til enkepension, hvis han dør før sig, og I på dødstidspunktet kun er separerede og ikke skilt

Se ægtefællepensionslovens § 16, som lyder således:

Hustruer, der er fraseparerede ved lovens ikrafttræden (01.01.2007), bevarer ret til enkepension efter lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500